Røykeslutt

For å bryte røykevanen  MÅ du være motivert, selv om du benytter hypnoterapi for å slutte så må du fortsatt være motivert. Hvis motivasjonen er der kan vi lett hjelpe deg med å slutte, men hele ansvaret ligger på deg, så hvis du vil fortsette å røyke klarer ikke vi å hindre deg i det. På personer som virkelig ønsker å slutte, vil vi bruke ca. 4 behandlinger, litt avhengig av hvor mange sigaretter som røykes hver dag.

Den første "timen" er lengre enn de følgende, 60-70 minutter totalt.

Du får innføring i praktiske detaljer, og du får svar på alle dine spørsmål om terapiformen. Du vil få noen spørsmål som du må svare på til neste time, dette er viktig for at vi skal kunne hjelpe deg med å slutte å røyke. Vi begynner 1. behandling  og i denne sesjonen velger du om du vil vente en eller to uker før du er klar til å bli en ikke-røyker. Du slutter altså IKKE etter første timen, men du vil allikevel oppleve endringer i røykingen din frem til neste time fem til syv dager senere.

Time nr. 2

 Ser på hva som har skjedd med røykingen din siden sist. Det vil bli fokusert på motiveringsarbeid og du skal gi tilbakemelding på spørsmålene du fikk i første timen. Vi tar behandling nr 2 og du vil etter denne timen drastisk redusere røykingen din frem til neste time, som er syv dager senere.

Time nr. 3

Ved tredje timen er de fleste nå nede i 8 - 10 sigaretter eller mindre daglig, og denne timen vil være din siste som røyker, altså stopptimen din, men ikke din siste time . Om du røyker mer enn 10 sigaretter daglig, vil denne timen inneholde det du trenger for å redusere røykingen din frem til neste time, som vil være om tre til fem dager.

Time nr. 4

Fjerde timen vil ligne på den tredje, og nesten alle de som ikke hadde stopptime forrige gang er nå nede i under 10 sigaretter per dag, og da blir dette stopptimen. Hvis ikke, vil vi bruke timen til å spørre underbevisstheten din om du virkelig ønsker å slutte å røyke.

Er svaret ja, vil du få tilbud om INNTIL to timer til. Er svaret nei, vil det bli foreslått at du avbryter behandlingen, fordi det ikke er mulig for en hypnoterapeut å tvinge deg mot din vilje.

.