Priser


Priser:

Inntakstime kr 900.- Som har en varighet på ca 90-120 minutter.


Påfølgende timer kr 600.-, Som har en varighet på ca 60 minutter.


Utvidet time ca 90 minutter Kr 900.-Røykeslutt kr 3600.- Går over 4 ganger


.